top of page

Matyti kitaip arba kitokios „see“ reikšmės
Anądien viena mūsų mokytojų pasidalino istorija įvykusią po pamokos.


Pamoka vyko mokinio darbo vietoje, aš žinojau, kad jis yra labai užimtas, todėl po pamokos tariau Don’t worry about walking with me, I’ll see myself out. Studento veide pamačiusi nuostabą supratau, kad greičiausiai jis žino tik tiesioginę veiksmažodžio see reikšmę. Taigi kitai pamokai jau turėjau temą.


Turint šią situaciją mintyje galime pakalbėti apie žodžio see panaudojimą kitokiuose kontekstuose.


Pirmoji see reikšmė yra paprasta ir visiems gerai žinoma – žiūrėti akimis:


 • I can’t see anything, it’s too dark in here.

 • Have you seen that movie ‘Oxygen’ yet? It’s supposed to be great.


Mūsų mokytoja savo pavyzdyje panaudojo frazę see oneself/yourself out, kuri reiškia išeiti iš kambario ar pastato pačiam, be palydos:


 • Please, don’t leave your seats, I can see myself out.

 • The manager had to take an urgent call, so Monica had to see herself out after the job interview.


See taip pat gali reikšti, kad kažką supratote:


 • You have to restart your computer before running the software – Oh, I see.

 • A: The company had to cut down on costs due to the recent crisis, so many employees were laid off. B: Right, I see. That’s unfortunate.


See someone offkai palydite ką nors į išvykimo vietą:


 • Paul’s family went to the airport to see him off before he went on his exchange program in Spain.

 • My husband always sees me off at the train station when I go visit my relatives in the countryside.


See to it (that) – kai užtikrinate, įdedate pastangas, kad kažkas įvyktų:


 • I’m deeply sorry. I’ll see to it that this never happens again.

 • Can you see to it that all reports are submitted by the end of this month?

 • This is a private event. Please see to it that everyone is wearing their name tags according to the guest list.


Norint suteikti šiam žodžiui pikantiškumo galime vartoti see someone/ see each other. Ši frazė reiškia, kad su žmogumi sieja romantiniai santykiai:


 • So, what’s new with you? Are you seeing anyone lately?

 • Are Laura and Lukas together? How long have they been seeing each other?

 • I’ve been seeing this guy I met on the plane.

 • I hate to admit it, but I think my wife might be seeing someone.


Ar žinote dar kokių nors frazių su žodžiu?


See you next time!

Comments


bottom of page