top of page

LIKE ar AS?Galbūt pastebėjote, kad „like“ ir „as“ dažnai vartojami pakaitomis. Tačiau šie du žodžiai anglų kalboje turi skirtingas reikšmes ir vartojimus, todėl patartina įsigilinti kaip ir kada juos teisingai vartoti.


Šiandien norime palyginti šiuos du žodžius išskiriant tik lyginamąją jų reikšmę (abu žodžiai gali būti naudojami ir kitokiuose kontekstuose, bet apie juos kitą kartą).„Like“ naudojamas palyginti du dalykus arba parodyti jų savybių ar bruožų panašumą.


  • He is like a father to me.

  • She sings like an angel.

  • Like my mum, I cook quite well.

Šiame kontekste žodį „like“ rekomenduojame versti ne kaip „kaip“, o kaip „tarsi/lyg“.

Dažniausiai „like“ lygina daiktavardžius (father/angel), įvardžius (he/she) ir veiksmažodžius.


„As“ nurodo atlikimo būdo panašumą. Šiame kontekste „as“ verstume kaip „taip kaip“.


  • You can use the new gadget as instructed in the user manual (taip kaip nurodo vadovas).

  • Everyone arrived on time, as planned (taip kaip planuota)


Kartais matome dvigubą „as...as“ naudojimą. Tuo atveju lyginame du dalykus, panašiai kaip su žodžiu like, tačiau as..as turi kiek ilgesnę ir griežtesnę formulę:


X + as + būdvardis/prieveiksmis + as + Y

  • I (X) am not as beautiful as my sister (Y).

  • Football (X) is not as famous as basketball (Y) in Lithuania.


Galbūt viena didžiausių kliūčių vartojant šiuos du žodžius lietuviams yra toks pats žodžių vertimas - abu žodžius dažniausiai išsiverčiame į lietuvišką žodį „kaip“, todėl reikėtų prisiminti, kad žodis „kaip“ turi ne vieną funkciją, kaip ir šiuo atveju - „kaip“ ir „lyg/tarsi“.

Na o įsisavinus šį skirtumą nepamirškite, kad kai kuriais atvejais „as“ ir „like“ gali būti naudojami ir pakaitomis, nes teksto esmė/kontekstas nesikeičia:


Pavyzdžiui:


„She sings like an angel“


taip pat gali būti naudojama ir kaip


„She sings as if she is an angel“. („as if“ - tarsi)Pasitikrinti ar gerai išmokote pamoką galite čia: https://www.grammarbank.com/like-vs-as-grammar.html

Comments


bottom of page