top of page

Ką žinote apie LEAP DAY?


Leap Day, mums geriau pažįstama kaip vasario 29 d., yra įdomi kalendoriaus anomalija, įvykstanti tik kas ketverius metus, tačiau ar žinojote, kad yra išimčių, kai turėtų būti keliamieji metai, tačiau vasario 29 d. praleidžiama? Šių ypatingų metų proga, paruošėme jums žodyną susijusį su šia diena bei įdomių faktų apie Leap Day.  • Leap Year Origins: The concept of adding an extra day to the calendar every four years dates back to ancient civilizations. The Egyptians, for example, introduced a leap year in their calendar over 4,000 years ago. Keliamųjų metų atsiradimas. Jau senosios civilizacijos kas ketverius metus kalendoriuje pridėdavo papildomą dieną. Egiptiečiai keliamuosius metus savo kalendoriuje įvedė prieš daugiau nei 4000 metų. 


Mokslininkas Neil deGrasse apie keliamuosius metus

 

  • Those born on February 29 also have the name Leapling or Leaper. In terms of probabilities, it is more likely to be born with eleven fingers than on February 29. It is believed that there are currently about 4.1 million leapings in the world. Gimę vasario 29 dieną turi ir jiems skirtą pavadinimą – leapling arba leaper. Tikimybių prasme, yra didesnė tikimybė gimti su vienuolika pirštų, nei vasario 29 dieną. Manoma, kad šiuo metu pasaulyje yra apie 4.1 milijono leaplings’ų.  


  • Leap Year Proposals: In some Western traditions, Leap Day has been associated with a tradition allowing women to propose marriage to men rather than the other way around. This tradition dates back to 5th-century Ireland when St. Bridget complained to St. Patrick that women had to wait too long for their suitors to propose. Legend has it that St. Patrick declared February 29th as the one day every four years when women could propose. In 1288, Queen Margaret of Scotland passed a law stating that any man who refuses a leap day proposal must pay a fine ranging from £1 to a silk gown. Leap year piršlybos. Kai kuriose Vakarų tradicijose Leap Day siejama su tradicija, kai vyrui peršasi moteris. Manoma, kad ši tradicija atsirado 5-jame amžiuje Airijoje, nes Šv. Brigita pasiskundė Šv. Patrikui, kad moterys per ilgai laukia, kol joms pasipirš. Legenda pasakoja, kad Šv. Patrikas, iš noro moterims palengvinti laukimą, paskelbė, kad vasario 29-oji yra viena diena kas ketverius metus, kai moterys gali pasipiršti pačios. 1288 m. Škotijos karalienė Margarita priėmė įstatymą, pagal kurį vyras, atsisakęs pasiūlymo vesti, turėdavo sumokėti baudą „nuo £1 svaro iki šilko suknelės”.


Ar matėte filmą Leap Year?

  • Leap Year Capital: Anthony, a town in Texas, USA, has proclaimed itself the "Leap Year Capital of the World". The town hosts a Leap Year Festival every four years, attracting leaplings from around the globe to celebrate their unique birthdays. Ar žinojote, kad keliamieji metai turi savo sostinę? Anthony, miestelis Teksase, JAV, pasiskelbė keliamųjų metų pasaulio sostine. Mieste kas ketverius metus vyksta Leap Year festivalis, pritraukiantis ypač daug leaplings’ų iš viso pasaulio, kurie čia atvyksta švęsti savo ypatingos gimimo dienos.Žodynas:


NETAISYKLINGAS VEIKSMAŽODIS: LEAP - LEAPT - LEAPTLEAP – (pa)šokti

Pavyzdys: The cat watched the mouse carefully and then, just at the right moment, made a small leap across the room and caught it.


SOMEBODY’S HEAR LEAPS – kažkas labai apsidžiaugė (pažodžiui: pašoko širdis)

Pavyzdys: When she saw the surprise waiting for her, her heart leapt with joy.


LEAP/JUMP TO CONCLUSIONS/LEAP THE THE CONCLUSION THAT… - per greitai priimti sprendimą dėl kažko/ko nors, dar nesužinojus visų faktų

Pavyzdys: Without considering all the evidence, he leapt to the conclusion that his co-worker was to blame for the mistake.


LOOK BEFORE YOU LEAP – (posakis) prieš darydamas, pagalvok

Pavyzdys: Remember to look before you leap; rushing into decisions can lead to unintended consequences.


LEAP AT – (frazinis veiksmažodis) greitai ir entuziastingai priimti galimybę

Pavyzdys: He leapt at the opportunity to travel abroad and study languages in a new environment.

 

Opmerkingen


bottom of page