top of page

Idioma CUT TO THE CHASE


Manager: Hi John, can you give me an update on the project you're working on?


John: Sure, we've been working hard on it for the past few weeks and we've encountered some issues along the way. But we managed to overcome them and we are currently in the process of finalizing the details.


Manager: That sounds great, but can you cut to the chase and give me the bottom line? Are we on track to meet the deadline?


John: Yes, we are on track and we will meet the deadline as planned. However, we need to make sure that we have enough resources to complete the project on time.


Manager: Okay, thanks for the update, John. Let's discuss the resources we need to allocate to ensure that we meet the deadline.


Šio pokalbio metu, vadovas paprašo pavaldinio suteikti jam tik svarbiausią informaciją apie projektą, prieš tai pasakęs cut to the chase“. Iš frazės matome, kad vadovas nori žinoti ar jie nevėluoja su terminais, tačiau neprašo pasakoti smulkmenų. Kitaip tariant, frazę cut to the chasenaudojame tada, kai norime paprašyti, kad pašnekovas informaciją pateiktų glaustai.


Kokioje situacijoje jūs panaudotumėte šią frazę?Comments


bottom of page