top of page

Norite išmokti anglų kalbos? Išsikelkite SMART tikslus!


Išbandykite aiškių ir pasiekiamų kalbos tikslų nustatymo metodą. Nesvarbu, ko siekiate - išlaikyti anglų kalbos egzaminą, patobulinti šnekėjimo įgūdžius ar perprasti ir įsisavinti anglų kalbos gramatiką - savo tikslams apibrėžti rekomenduojame naudoti SMART (konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, reikalingas, apibrėžti laike) tikslų nustatymo metodą.

Pavyzdžiui:


S (specific)

Konkretus: „Noriu patobulinti savo anglų kalbos šnekėjimo ir rašymo įgūdžius, kad užtikrintai bendraučiau profesinėje aplinkoje, ypač per verslo susitikimus ir susirašinėjant“.

M (measurable)

Išmatuojamas: "Savo pažangą vertinsiu dalyvaudama(s) bent dviejuose verslo susitikimuose per mėnesį, kuriuose aktyviai prisidėsiu prie diskusijų anglų kalba. Be to, lavinsiu ir stebėsiu savo bendravimo raštu įgūdžius reguliariai siųsdama(s) profesionalius el. laiškus ir ataskaitas anglų kalba“.

A (achievable)

Pasiekiamas: „Skirsiu mažiausiai 4 valandas per savaitę koncentruotai anglų kalbos praktikai - jungsiuosi prie angliškų verslo forumų, verslo anglų kalbos kursų internetu ir skaitysiu atitinkamą trumpos formos literatūrą“.

R (relevant)

Reikalingas/aktualus: „Man šnekėjimo ir rašymo įgūdžių tobulinimas yra reikalingas siekiant karjeros tikslų, nes šie įgūdžiai leis tobulinti komunikaciją tarptautiniame versle, užmegzti tvirtesnius profesinius santykius ir kilti karjeros laiptais“.

T (time-bound)

Apribotas laike: „Siekiu per šešis mėnesius labiau pasitikėti savo anglų kalbos įgūdžiais, nuolat vertindama(s) save ir prašydama(s) atsiliepimų iš mokytojų ir žmonių, su kuriais bendrausiu“.

Taigi SMART tikslas šiuo atveju yra: labiau pasitikėti savo anglų kalbos įgūdžiais, kad tvirtai jausčiausi bendraudama(s) profesionalioje aplinkoje. Pažangą vertinsiu dalyvaudama(s) susitikimuose ir rašant ataskaitas, šešis mėnesius skirdamas po 4 valandas per savaitę. Tai pagerins mano karjeros perspektyvas ir bendravimą tarptautinėje aplinkoje.


Šis metodas leidžia sukonkretinti informaciją apie tai, į ką reikia sutelkti dėmesį (kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai), kaip įvertinti pažangą ir kiek laiko tai truks.


Comments


bottom of page